Miljö & Kvalitet

Det har blivit allt viktigare för företag att kunna visa upp en tydlig miljöprofil. Högre miljökrav ställs från kunder, myndigeter, finansiärer och övriga aktörer i samhället. Intresset för produkters miljöpåverkan innebär också en ökad efterfrågan på faktabaserad miljöinformation. Sammanfattningsvis ser vi detta som en möjlighet att bygga upp en tydlig miljöprofil.
Kvalitetssytem används allt oftare som ett effektivt verktyg vid ledning och organisering av företag. I ett flertal EU-direktiv används kvalitetssystem som ett sätt att säkra de grundläggande kraven.

 

RISE fd. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut reviderar miljöledningssystem och kvalitetssystem enligt tillämpliga standarder. Revisionen genomförs av ett revisionslag sammansatt av revisorer från RISE eller från av RISE accepterade underleverantörer. Revisionen tillgår så att revisorerna granskar dokument, genomför kontroller och intervjuer och jämför resultatet mot standardens krav.

 

 

 

 

 

 

Certifieringsrevision, planeringssamtal och certifieringsbedömning är obligatoriska steg i en certifiering gentemot SS-EN 14001 och SS-EN 9001.

 

BIMA Plastteknik har ett miljöledningssystem och kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: Utveckling, tillverkning och försäljning av dynor för rehabiliteringsvård.

 

 

 

ISO 14001 Certifikat

 

ISO14001 2021-05-28

 

 

ISO 9001 Certifikat

 

ISO9001 2021-05-28