GOLVSITSAR

  • Sida 1 av 1

  • Golvsitsar

    Golvsitsar

    Avsedd för personer som behöver mer stöd i sittandet än vad en standardstol kan ge i vardagliga livet.